Happy Spark Australian Shepherds
Puppies

Click here for our Past Litters


Let op onze mail komt soms in de spambox terecht, als u een mail van ons verwacht kijk ook u spambox na. 

 

Wij hebben geen pups beschikbaar

 

We hebben Puppypuaze


Wij hebben geen puppyplannen
Graag verwijzen wij door naar de rasvereniging ASCN
Australian Shepherd Club Nederland
 www.ascn.nl

We hebben geen puppy's op dit moment , Alle pups hebben een goed huisje gevonden !
Kijk hier voor onze planning voor ons volgende nest: Puppy Planning

We have no puppy's at this time, All pups have found a great home !
Take a look here for our litter plans for our next litter: 
Litter Plans

Wij fokken volgens de regels van de Raad van Beheer en onze rasvereniging (ASCN) onze pups worden uitsluitend verkocht met een koopcontract.

Onze pups groeien op bij ons in huis, in de woonkamer. Ze zullen optimaal worden gesocialiseerd met het puppy culture programma en zijn voorzien van o.a. een stamboom van de raad van beheer en ASCA,
de benodigde entingen, DNA certificaat, individueel oogonderzoek, ontworming, een EU dierenpaspoort en ze worden gechipt door de Raad van Beheer.
Op de leeftijd van ca. 7 weken zal er een gedragstest zal worden uitgevoerd door een gediplomeerde gedragstherapeut.

 
Het is voor ons erg belangrijk dat het karakter van de toekomstige pup aansluit bij de levensstijl van de toekomstige eigenaar,
de volgorde op de lijst vinden wij dus minder belangrijk dat een passend katakter.
 
Als u contact opneemt met ons voor een puppy, zou u dan zo vriendelijk willen zijn zoveel mogelijk informatie te geven over uw leef/woon situatie en uw ervaring met honden.
Hoe meer u verteld hoe beter... Wij besteden zoveel mogelijk tijd om onze pups de beste start in hun leven te geven.
Het is voor ons enorm belangrijk dat we de beste baasjes voor onze pups vinden.

Wij verkopen geen pups voor de fok dan blijven de honden altijd in co-own:

Helaas heeft ook ons ras een aantal erfelijke aandoeningen en daarom verkopen we de pups niet voor fokdoeleinden.
We investeren een enorme hoeveelheid tijd en moeite in het behouden van het ras en onze bloedlijnen door de best mogelijke combinaties te maken.
We willen niet dat mensen beginnen te fokken alleen voor het plezier ervan zonder de nodige kennis en voorbereiding.
Bij fokken komt meer kijken dan alleen het hebben van een leuke hond.

» » » ♦ « « «
We breed according to the rules of de Dutch Raad van Beheer and our breed club (ASCN) our puppies will be sold with a contract.

Our puppies grow up in our home, in the living room. They will be well socialized and raised with the puppy culture program. They will have i.a. a pedigree from the Raad van Beheer and ASCA,
necessary vaccinations, DNA certificate, individueal eye exam, deworming, an EU animal passport and they are 
microchip by the Raad van Beheer.
At the age of 7 weeks they will undergo a behavioral test performed by a qualified behavioral therapist.

It is very important to us that the character of the puppy's match with the lifestyle of the thein new owners. 
We find the placement on our waitingslist less importand that a matching character.

When emailing us with an inquiry for a puppy, please give us details about your home, lifestyle, occupation, family and past/current dog experience.
The more you tell us about yourself the better… We spend a lot of time with our puppies, giving them the best possible start in life.
It's important for us that we know,
 who we are selling our beloved puppies to.
 

We do not sell pups for breeding, the dogs will then always stay in Co-own:

Unfortunately our breed does have some hereditary illnesses and due to that reason we do not sell pups for breeding purposes.
We invest an immense amount of time and effort in preserving the breed and our bloodlines by making the best breeding matches possible.
We don't want that people start to breed just for the fun sake of it without the proper knowledge and preparation.
There is more to breeding then just having a cute dog.